Vừa qua, tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu, trước ngày 10-8, các bộ, ngành phải hoàn tất việc ban hành hai thông tư làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

leftcenterrightdel

Cuối năm nay sẽ hoàn thành cơ bản đề án vị trí việc làm, tạo tiền đề để cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: VGP 

Hai thông tư nêu trên gồm: Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, đến nay mới có 6/20 bộ, ngành ban hành Thông tư; 8/20 bộ, ngành đã hoàn thiện chuẩn bị ban hành Thông tư; 4/20 bộ, ngành đang hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ; 2/20 bộ, ngành chuẩn bị có văn bản xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Đối với Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành, đã có 5/15 bộ, ngành ban hành Thông tư; 6/15 bộ, ngành đã hoàn thiện chuẩn bị ban hành Thông tư; 3/15 bộ, ngành đang hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ và 1/15 bộ, ngành chuẩn bị có văn bản xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất khó và nhạy cảm, nhất là việc xác định vị trí việc làm, nhưng không thể không làm để nâng cao tính minh bạch cùng chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đồng thời tạo tiền đề để cải cách chế độ tiền lương.

Sau khi ban hành 2 thông tư trên, cần có các cuộc họp trực tuyến với các địa phương để hướng dẫn tổ chức thực hiện và tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi của các địa phương để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, Phó thủ tướng phát biểu.

Phó thủ tướng khẳng định sẽ cùng đồng hành với các bộ, ngành vì nếu chậm ban hành sẽ kéo chậm sự phát triển, gây tâm tư cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở.

Theo Phó thủ tướng, đến cuối năm 2023 có thể cơ bản hoàn thành việc ban hành các đề án vị trí việc làm của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị quyết Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành cũng đề nghị Chính phủ  tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV (diễn ra vào tháng 10-2023).

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.