Thành phần các đoàn kiểm tra bao gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội , Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội .

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
Người lao động được nhận nhiều hỗ trợ từ Nhà nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa: baodansinh.vn. 

Kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp: Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021.

Tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác; nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu công nghiệp, khu chế xuất; tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do; đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị (nếu có).

Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 (qua Văn phòng Bộ).

Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ 21-10-2021 đến hết ngày 3-11-2021.

HỒNG UYÊN