Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh miền núi phía Bắc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận qua 4 chuyên đề: Tổng quan về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và MN; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng DTTS và MN; hợp tác xã với việc xây dựng nông thôn mới vùng DTTS và MN; giảm nghèo bền vững vùng DTTS và MN. Đặc biệt, hội thảo tiếp cận với các thông tin của đại diện Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận khẳng định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục quan tâm, lãnh đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, mang dấu ấn lịch sử; đề ra được chủ trương, chính sách có tính đột phá cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 đi vào cuộc sống, đạt được các mục tiêu phát triển, cần huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư; quản lý, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; cơ quan dân cử cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS và MN, các tham luận và ý kiến thảo luận đều đánh giá đây là nhân tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và MN. Bởi vậy cần đánh giá và lựa chọn mô hình đào tạo phù hợp kết hợp giữa đào tạo thực nghiệm tại chỗ và đào tạo nâng cao tại các cơ sở giáo dục đại học và các viện nghiên cứu. Thường xuyên đổi mới nội dung, cách thức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp thu của nhân lực DTTS, phù hợp với điều kiện vùng; có các chính sách bồi dưỡng dự bị đại học và đào tạo cử tuyển cho con em DTTS, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Đối với lĩnh vực hợp tác xã với việc xây dựng nông thôn mới vùng DTTS và MN, các ý kiến đều cho rằng, thời gian qua kinh tế tập thể, HTX có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Nhấn mạnh vấn đề giảm nghèo bền vững vùng DTTS và MN, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; một số bài học kinh nghiệm từ việc triển khai một số mô hình thành công phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và MN...

leftcenterrightdel
Đồng chí Tòng Thị Phóng trao tiền hỗ trợ xây dựng trường học tặng huyện Sốp Cộp (Sơn La).

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận những nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc về định hướng phát triển và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. Để tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được và thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị Ủy ban Dân tộc của Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực từ nước ngoài để phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận, phân định các xã vùng đồng bào DTTS và MN theo trình độ phát triển; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia…

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN