Khẳng định vai trò, đội ngũ nòng cốt

Trở lại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, nơi có gần 10.000 hộ dân Khmer sinh sống, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự phát triển hết sức ấn tượng của địa phương. Trò chuyện với bà con, chúng tôi được biết, diện mạo quê hương đổi mới, đời sống người dân phát triển hơn phần lớn nhờ vào sự góp sức của những cán bộ người DTTS ở địa phương, điển hình như chị Trần Thị Quyền, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp. Với lợi thế là người Khmer, am hiểu tiếng nói, văn hóa, phong tục của bà con DTTS, chị Quyền dễ dàng hòa nhập và thực hiện công tác dân vận hiệu quả. Khi địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chị đã vận động các gia đình hiến đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng tuyến đường cột cờ, đèn thắp sáng với tổng kinh phí gần 16 triệu đồng; vận động bà con nông dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế gia đình…

Theo thống kê, toàn tỉnh Sóc Trăng có gần 6.000 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm tỷ lệ 22,91% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Trong đó, có 4.896 người dân tộc Khmer, 1.052 người dân tộc Hoa và 13 người dân tộc khác. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh có hai đại biểu Quốc hội, 11 đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, 58 đại biểu HĐND cấp huyện và 484 đại biểu HĐND cấp xã là người DTTS. Toàn tỉnh có 394 cán bộ, công chức người DTTS giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, hơn 126.000 hội viên là người Khmer tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Cán bộ là người DTTS trên địa bàn Sóc Trăng đến nhà vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhận xét về hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh, ông Lý Bình Cang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức là người DTTS đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Số cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cơ bản được bố trí vào các vị trí, chức danh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác”.

Quan tâm đào tạo gắn với quy hoạch, sử dụng

Nhận thức tầm quan trọng của công tác cán bộ người dân tộc Khmer, hằng năm tỉnh Sóc Trăng đều rà soát, lập danh sách về số lượng, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ người DTTS. Cùng với đó, tỉnh cũng mở nhiều lớp bổ túc kiến thức văn hóa; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nội dung, phương pháp bồi dưỡng luôn đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, như: Tăng cường kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp với nhân dân và kiến thức tin học; có chính sách hỗ trợ về sách vở, phương tiện đi lại để khuyến khích cán bộ tham gia học tập.

Để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ sở, tỉnh cũng tuyên truyền, vận động con em đồng bào DTTS đến trường học tập; ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu thu hút con em đồng bào DTTS sau khi tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương. Đặc biệt, năm 2014, Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã giai đoạn 2014-2018. Kết quả, tỉnh đã chọn được 66 ứng viên, trong đó, dân tộc Khmer có 16 ứng viên (chiếm 23,53%) về công tác tại các xã trên địa bàn.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ người DTTS cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. Là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân tộc Khmer cao nhất tỉnh, với 50% số dân là người dân tộc Khmer, theo ông Châu Văn Chuyển, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở nơi có đông đồng bào DTTS; bảo đảm tất cả 6 xã, thị trấn đều có cán bộ chủ chốt là người DTTS: “Trong bố trí, sử dụng cán bộ, chúng tôi chú trọng tỷ lệ hợp lý giữa các độ tuổi, các lớp cán bộ, các vùng đặc thù, lấy mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng có đông đồng bào DTTS. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch cán bộ luôn bảo đảm người DTTS tham gia vào cấp ủy và giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý đạt từ 18% đến 35%. Nhờ bố trí hợp lý nên hiệu quả hoạt động của đội ngũ này ngày một nâng lên”.

Sự đánh giá đúng đắn và quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Sóc Trăng đã góp phần thúc đẩy việc củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống của người dân địa phương nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc Khmer trên toàn địa bàn tỉnh, nhất là ở cấp cơ sở, chú trọng đào tạo cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ người dân tộc Khmer có năng lực, triển vọng, thuộc diện quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ chủ chốt xứng đáng”, ông Trần Phước Vĩnh, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh.

THÚY AN