Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức hơn 100 diễn đàn, hội nghị, các buổi sinh hoạt đoàn với sự tham gia của hơn 20.000 đoàn viên, thanh niên; hàng trăm lượt phát sóng trên các kênh phát thanh cơ sở nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng; đăng tải, cập nhật hàng nghìn bài viết, thông tin chính thống, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cách làm của Hà Tĩnh cũng là phương pháp được nhiều tỉnh, thành đoàn triển khai hiệu quả trong thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong thanh niên, được Trung ương Đoàn triển khai rộng rãi ở tất cả các cấp bộ đoàn. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 xác định, nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một trong những công tác căn bản, quan trọng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phân công, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị triển khai nắm bắt tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong thanh niên. Đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cùng các ban, đơn vị chức năng, các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, nắm bắt tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong thanh niên.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trung ương Đoàn khảo sát, nắm bắt nhu cầu của thanh niên khởi nghiệp tại Tuyên Quang. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trong 5 năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị, tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai gần 30 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội định kỳ, với các nội dung: Tác động của tình hình kinh tế-xã hội, các vấn đề chính sách xã hội, tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và các đơn vị còn phối hợp tiến hành nghiên cứu, khảo sát tình hình, điều tra xã hội học chuyên đề để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của thanh niên. Nắm bắt xu thế phát triển của khoa học công nghệ, không gian mạng. 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các “Nhóm liên lạc” thông qua ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội. Các “Nhóm liên lạc” gồm những cán bộ chủ chốt, lực lượng nòng cốt chính trị, cộng tác viên nắm bắt tình hình và đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch trên mạng xã hội...

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, công tác triển khai các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội trong thanh niên thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trở thành nền tảng giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thường trực các tỉnh, thành đoàn đánh giá và nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên. Qua đó, tham mưu ngày càng tốt hơn với Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

ĐỖ CÔNG