Ngành BHXH đã tạo được sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành, quản lý hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

leftcenterrightdel
Ông Đào Việt Ánh.

Phóng viên (PV): Lộ trình cải cách TTHC của BHXH Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ đến nay đạt được kết quả như nào, thưa ông?

Ông Đào Việt Ánh: Từ năm 2009 đến nay, ngành BHXH đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các TTHC (từ 263 thủ tục xuống còn 28 thủ tục); giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (từ 335 giờ xuống còn 147 giờ); giao dịch điện tử với các đơn vị tham gia BHXH đạt hơn 90%; thực hiện kết nối với gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh (gần 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh); tin học hóa hầu hết các lĩnh vực, nghiệp vụ chính của ngành; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho 19/28 TTHC. Ngành cũng phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ của ngành làm cơ sở để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm. Hiện nay, ngành cũng đang tích cực xúc tiến kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với CSDL của các bộ, ngành, địa phương. Với những nỗ lực trên, BHXH Việt Nam hai năm liền giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (Việt Nam ICT Index) dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công; được đánh giá là “một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng CSDL quốc gia BHXH”.

PV: Thưa ông, trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ cải cách TTHC như thế nào để người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các loại hình của BHXH?

Ông Đào Việt Ánh: Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thông qua việc tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình. TTHC phải gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các CSDL của các bộ, ngành. Cụ thể, mục tiêu cắt giảm tối thiểu 25% số TTHC đối với lĩnh vực chính sách BHYT và lĩnh vực chi trả BHXH so với năm 2018. Cắt giảm tối thiểu 20% thành phần hồ sơ, 35,47% số tiêu thức, 20,83% số biểu mẫu, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách BHXH so với năm 2018. Để bảo đảm công bố, công khai TTHC kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tìm hiểu, bên cạnh việc công khai, minh bạch các TTHC thông qua các hình thức truyền thống, như: Niêm yết tại trụ sở cơ quan BHXH thì việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử, cập nhật trên CSDL quốc gia để mọi người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu... cũng sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân. Các hình thức niêm yết TTHC cũng cần đa dạng, phong phú và thuận tiện hơn để đáp ứng mục tiêu phục vụ cho nhiều đối tượng.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong đó, ngành sẽ xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa, góp phần tăng tốc độ xử lý giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của ngành BHXH; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH.

leftcenterrightdel
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người tham gia bảo hiểm y tế.  Ảnh: Diệp Châu

PV: Thời gian qua, việc triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được BHXH Việt Nam thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Đào Việt Ánh: Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện cổng thông tin điện tử và cung cấp các công cụ, tiện ích để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH được thuận tiện và cung cấp dịch vụ công điện tử, hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động. Các ứng dụng trên nền tảng di động sẽ cho phép truy cập, tra cứu, khai thác thông tin một cách tiện lợi và đa dạng cho các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Cùng với đó, việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ xác định rất cần thiết và cần ưu tiên xây dựng sớm để làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, giao cho BHXH Việt Nam làm cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành CSDL điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

DIỆP CHÂU (thực hiện)