leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.  

Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao đã có những trao đổi cụ thể, thiết thực về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng đến các hình thức truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ kiều bào, cũng như thúc đẩy xây dựng cơ chế tiếp thu ý kiến phản hồi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con đồng bào ta ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng thời khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, đặc biệt là việc triển khai Kết luận số 12-KL/TW; đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc Kết luận số 12-KL/TW được ban hành sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

YÊN BÌNH