Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và lộ trình triển khai; phân công trách nhiệm cụ thể đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Thành ủy, UBND thành phố.

leftcenterrightdel
 Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Qdnd.vn

Quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cần nghiên cứu đồng thời, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang nghiên cứu; tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Về lộ trình triển khai tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được UBND thành phố Hà Nội xác định cụ thể như sau: Lựa chọn đơn vị tư vấn (tháng 6 đến tháng 8-2023); tổ chức lập đồ án quy hoạch, xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (tháng 8 đến tháng 10-2023); xem xét tổ chức xin ý kiến phản biện, góp ý các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo cáo UBND thành phố, trình UBND thành phố để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua (tháng 9 đến tháng 10-2023); hoàn chỉnh, báo cáo UBND thành phố để trình Bộ Xây dựng thẩm định (tháng 9 đến tháng 10-2023); hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (tháng 12-2023); Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng phê duyệt sau khi có thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội.

HỒNG HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.