Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị chuyên đề về công tác NVNONN phục vụ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW diễn ra ngày 29-11 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân  tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (gọi tắt  là Nghị quyết 23), công tác đại đoàn kết đối với NVNONN đã đạt được nhiều tiến bộ và kết quả quan trọng. Từ 2,7 triệu người năm 2003, hiện đã tăng lên khoảng hơn 5,3 triệu người sinh sống, học tập, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển. Địa vị pháp lý, điều kiện kinh tế, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. 

leftcenterrightdel

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định cần thiết có nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc.

Kiều bào ngày càng gắn bó với quê hương, trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về kinh tế, tính đến hết năm 2021, có 376 dự án của kiều bào đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và hàng nghìn doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào. Kiều hối liên tục tăng, năm 2021 đạt 18,1 tỷ USD, tăng 5,2% so với năm 2020; đưa tổng kiều hối từ năm 2003 đến 2021 đạt khoảng 187 tỷ USD, góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước. Khi đất nước gặp khó khăn, kiều bào luôn đồng hành và sẵn sàng ủng hộ trong nước (trong đại dịch Covid-19 vừa qua, kiều bào đã quyên góp hơn 80 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật phẩm y tế trị giá hàng chục triệu USD hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước). Về tri thức, nhiều sáng kiến tập hợp, kết nối chuyên gia, trí thức người Việt tại các địa bàn đóng góp cho những vấn đề phát triển đất nước được đề xuất và triển khai...

Có được những bước phát triển nêu trên chính là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, những nỗ lực triển khai tích cực của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng sức, đồng lòng của người dân, cả ở trong và ngoài nước.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, tình hình quốc tế, khu vực hiện nay cũng như yêu cầu về việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đất nước đã và đang đặt ra cho công tác đại đoàn kết với NVNONN những nhiệm vụ mới. Theo đề xuất của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc cần nhấn mạnh vào một số nội dung sau: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có NVNONN; xây dựng cộng đồng NVNONN ổn định, phát triển, hội nhập thành công ở sở tại và hướng về quê hương đất nước, đóng góp phù hợp theo khả năng, thế mạnh của mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; khẳng định quan điểm: “Cộng đồng NVNONN là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Triển khai toàn diện và mạnh mẽ trên tất cả các mặt nội dung, phương thức và đối tượng của công tác NVNONN”, “đại đoàn kết đối với NVNONN là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng”….

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH