Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Thường trực tổ giúp việc Ban chỉ đạo, các hoạt động tổng kết sẽ được triển khai trên ba trụ cột, có sự gắn kết chặt chẽ, đó là: Nghiên cứu khoa học; các hoạt động, sự kiện; công tác thông tin, tuyên truyền. Từng tuyến nhiệm vụ đều được cụ thể hóa, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, thu hút sự tham gia của các cơ quan chủ chốt trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đối với tuyến nghiên cứu khoa học, nội dung tổng kết bao gồm 5 nhiệm vụ khoa học, trong đó nổi bật là Hội thảo quốc gia với chủ đề: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

Về các hoạt động, sự kiện: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương sẽ phát động, tổ chức trong các cấp hội và hội viên cả nước sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”. Tổ chức triển lãm, bình chọn, tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong giai đoạn 1975-2025, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chặng đường phát triển đáng tự hào qua nửa thế kỷ của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Đặc biệt, trong dịp này, sẽ tổ chức Hội nghị văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu ở trong nước và nước ngoài. Trong khuôn khổ hội nghị, tổ chức đoàn tàu thống nhất đưa các đại biểu ở trong nước và ở nước ngoài từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội; tổ chức đoàn đại biểu dâng hương báo công các Vua Hùng tại tỉnh Phú Thọ và nhiều hoạt động quan trọng khác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu.

Công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, trong đó trọng tâm là các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ tập trung phản ánh đậm nét nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà; tăng cường quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nửa thế kỷ qua...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực liên quan đến nội dung hoạt động, phân công công việc.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước là nhiệm vụ rất lớn; với các hoạt động tương đối phong phú, toàn diện, với tinh thần “nhìn lại để bước tiếp”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện; việc tổ chức các hội thảo khoa học cần huy động sự tham gia và đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đảm bảo chất lượng các báo cáo khoa học, góp phần xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Hội nghị văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất theo chỉ đạo của Ban Bí thư; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác tuyên truyền về các hoạt động tổng kết, từ đó phản ánh đậm nét nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.