Cha con mình giữa gió đồng

Nhìn trên xanh mát đòng đòng lên mau
Tìm bạn ve trốn ở đâu
Bay trong sắc trắng bồ câu cánh mềm

Nhìn theo sông núi rất hiền
Nghe ra tiếng nói thần tiên thì thầm

Con ơi gió chuyển mây vần
Đường cha qua cũng mấy lần nắng mưa
Đường con hoa nụ sớm trưa
Lên cùng cây cỏ sau xưa nở về

Quanh đây như đã vào hè
Con ơi hãy đến mà nghe đất trời

NGUYỄN QUANG HƯNG

leftcenterrightdel
Minh họa: Khôi Nguyên. 

Trồng nụ, trồng hoa

Trồng trồng nụ
Trồng trồng hoa
Chân cùng chụm
Tay xòa ra.
Tay làm nụ
Tay làm hoa
Bạn đừng sợ
Cùng nhảy qua.
Nào thêm bạn
Cây thêm hoa
Vườn thêm rộng
Trời bao la.
Khi là nụ
Khi là hoa
Chạm cây đổ
Cùng cười xòa.

Tay làm nụ
Tay làm hoa
 Như vườn rộng
 Như trời cao
Bạn đừng sợ
Cùng bay nào
Cùng mơ ước
Lên trời cao...

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN