Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam và Hoa Kỳ có mối quan hệ hợp tác ngày càng tích cực và toàn diện. Trải qua gần 30 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm nâng tầm quan hệ lên thành “Đối tác toàn diện”, những thành quả mà hai nước đạt được đã chỉ ra rằng: Hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước.

Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)" vốn là luận án tiến sĩ của TS Đoàn Ngọc Tuấn, được PGS, TS Trần Nam Tiến hiệu đính và chỉnh sửa bản thảo.  Hai tác giả cuốn sách đã nỗ lực giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về quá trình bình thường hóa quan hện Việt Nam - Hoa Kỳ, giải đáp chính xác những biến đổi về chất trong mối quan hệ trong lịch sử bang giao của hai quốc gia, khẳng định nỗ lực vượt qua những khó khăn và khác biệt.

leftcenterrightdel
 Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)"

 

Cuốn sách có dung lượng 308 trang, chia làm 3 chương: Những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020 (chương 1); thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020 (chương 2); một số nhận xét và những vấn đề tồn tại trong quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (chương 3).

Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích bối cảnh quốc tế và những yếu tố tác động, chi phối quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ; thực trạng, những bước phát triển trong quan hệ của hai nước; đưa ra những phân tích về các nhân tố tác động đến quan hệ chính trị hai nước, đánh giá những thành công và hạn chế, chỉ ra thuận lợi và thách thức, từ đó đưa ra những nhận xét và đánh giá về tiến trình phát triển của mối quan hệ trên. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ quan hệ chính trị là nền tảng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, từ đó mới thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Cuốn sách cũng góp phần khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, giúp hiểu rõ hơn những thành tựu về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG