Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga năm 2022

Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam luôn coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam luôn coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình

Tham gia Army Games phù hợp với chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam

Tham gia Army Games phù hợp với chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam

Đồng hành cùng chính sách đối ngoại của đất nước

Đồng hành cùng chính sách đối ngoại của đất nước

Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên dài hạn trong chính sách đối ngoại của Nga

Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên dài hạn trong chính sách đối ngoại của Nga

APEC là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

APEC là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam