Đại sứ Yamada Takio: Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản

​

Đại sứ Yamada Takio: Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản ​

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế