Với hơn 200 trang, bố cục 5 phần, cuốn sách là công trình thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ biên soạn và đơn vị xuất bản trong việc góp phần tuyên truyền những tư tưởng quý báu của Bác Hồ về công tác PCTT tới mọi tầng lớp nhân dân. Phần đầu tiên cũng được lấy làm tiêu đề cuốn sách, tổng hợp nhiều tư liệu, hình ảnh về Bác với công tác PCTT, làm nổi bật quan điểm chỉ đạo của Bác đối với nhiệm vụ quan trọng này ngay từ những ngày đầu đất nước ta vừa giành độc lập. Với tầm nhìn xa trông rộng, Bác rất chú trọng tới những nhiệm vụ của công tác PCTT như: Phòng, chống lụt, bão; bảo vệ đê điều; chống rét, chống hạn; trồng cây gây rừng... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đúc kết công cuộc PCTT rất cần sự góp sức của toàn dân, sự quan tâm của toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai”. 

Phần 2 của cuốn sách đưa độc giả tới “Những câu chuyện, hồi ký về Bác Hồ với công tác tuyên truyền và PCTT”. Mỗi câu chuyện nêu lên những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc của Bác với công tác tuyên truyền PCTT, qua hình ảnh những chuyến kiểm tra công tác đắp đê phòng lụt hay trò chuyện, khuyên nhủ đồng bào. Tiếp đến, phần 3 “Công tác PCTT làm theo lời Bác” và phần 4 “Những thành tựu trong công tác PCTT” đã khái quát công cuộc PCTT của dân tộc ta trên những chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, trong đó kế thừa và phát huy những lời chỉ dạy của Bác. Kết thúc lại cuốn sách là phần “Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác PCTT từ năm 1945-1969”.

Với hình thức thể hiện sinh động, bố cục nội dung phù hợp, cuốn sách đã trở thành tư liệu đặc sắc bổ sung vào tủ sách về lĩnh vực PCTT. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, thành viên Ban biên soạn cuốn sách, cho biết: "Ban biên soạn cuốn sách mong muốn hướng độc giả tới gần hơn với truyền thống của ngành PCTT, một nhiệm vụ thầm lặng nhưng cũng rất vẻ vang. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng là nguồn tài liệu tham khảo quý đối với các thế hệ làm công tác PCTT hiện nay và sau này”.

ĐÌNH ĐỨC