leftcenterrightdel
Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh. 

Tại kỳ họp, MOWCAP đã thông qua 9/13 hồ sơ ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc các quốc gia: Singapore (1), Indonesia (1), Iran (1), Hàn Quốc (2), Trung Quốc (2) và Việt Nam (2). Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là kho tàng di sản tư liệu quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm, với số lượng lớn, gồm 78 bia ma nhai (trong đó có 76 bia chữ Hán và 2 bia chữ Nôm), thể hiện rõ tính giao thoa, hòa điệu về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các quốc gia như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam... tại Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19; Văn bản Hán-Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943) là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay, gồm: 26 sắc phong gốc do các vua triều Lê, Nguyễn ban tặng; 19 tờ văn bằng và 3 bức trướng bằng lụa, viết bằng chữ Hán và chữ Nôm từ năm 1689 đến 1943.

HÀ ANH