Cuộc thi dành cho học sinh phổ thông, sinh viên trên cả nước (bao gồm các trường thuộc lực lượng Công an nhân dân) và người khiếm thị. Thí sinh gửi bài dự thi chia sẻ về một cuốn sách yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của bản thân; sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà bản thân đã đọc... Các địa phương, trường học phát động cuộc thi trong tháng 2-2021, lựa chọn các bài dự thi xuất sắc gửi về ban tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7-2021.

HƯƠNG DUNG