Tham dự buổi gặp mặt có hơn 250 trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ báo giới đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo đã nhìn lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương những năm gần đây, nhất là trong năm 2023 vừa qua.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: Trong sự ổn định, phát triển toàn diện của tỉnh Đắk Lắk có nhiều đóng góp to lớn, hiệu quả của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn tỉnh. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đã theo sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đã phản ánh, cổ vũ, động viên kịp thời phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất; đồng thời cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đấu tranh với hiện tượng tiêu cực trong xã hội; vạch trần, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí tiêu biểu của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ báo giới đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã giành giải cao tại các cuộc thi cấp Trung ương và địa phương.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới tỉnh Đắk Lắk.

Về định hướng trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong rằng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc Đắk Lắk thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.