leftcenterrightdel
Thiền sư Thích Nhất Hạnh thỉnh chuông tại Làng Mai (Pháp), năm 2009. Ảnh: Plumvillage.org 

Sáng 23-1, lễ truy điệu, cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được tổ chức tại chùa Từ Hiếu. 

Ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu, nhục thân của Ngài sẽ được hỏa thiêu.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia tu học tại chùa Từ Hiếu, sau đó ngài thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học ở các nước như Hoa Kỳ, Đức, Thái Lan. Sau nhiều năm hoạt động Phật giáo ở nước ngoài, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nhiều lần trở về Việt Nam để hoằng pháp. Năm 2017, Thiền sư từ Thái Lan trở về tổ đình chùa Từ Hiếu ở thành phố Huế tịnh dưỡng từ đó cho đến nay.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nhiều công trình nghiên cứu về Phật học nổi tiếng ở trong nước và trên thế giới.

TTXVN