Theo UBND TP Huế, thời gian qua, thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sự kiện diễn ra từ ngày 29-5 đến 26-6. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, chính quyền thành phố quyết định tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 để cùng với toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. UBND TP Huế cũng cho biết, trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, Festival nghề truyền thống Huế 2021 sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 7, với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đậm đà bản sắc Huế.

VIỆT LAM