leftcenterrightdel
Hiện vật tìm thấy trong đợt khảo cổ lần thứ ba tại phế tích tháp Châu Thành. Ảnh: Ngọc Oai 

Theo đó, trong đợt khai quật lần 3, đơn vị khảo cổ phát hiện 3 kiến trúc mới của 2 giai đoạn lịch sử khác nhau, gồm: Di tích 2022.CT.II.TB01, di tích 2022.CT.II.TB02, di tích giai đoạn 3. Đặc biệt, quá trình khai quật, đơn vị khảo cổ phát hiện rất nhiều di vật, vật liệu kiến trúc, đồ đá, mảnh tượng, đạn chì... Qua các phát hiện có thể phán đoán phế tích này tồn tại kiến trúc tháp có quy mô lớn, phản ánh được cả giai đoạn lịch sử của kinh đô người Chăm Pa xưa.

CHÍNH MINH