Cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội về ý nghĩa và vai trò nền tảng cũng như các nguyên tắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và tiến trình phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam 80 năm qua cùng những vấn đề lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về văn hóa, văn học nghệ thuật hiện nay.

leftcenterrightdel
 Ban tổ chức tặng hoa Ban giám khảo cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, khơi dậy niềm tự hào và nêu cao trách nhiệm xã hội cũng như nghề nghiệp của lực lượng văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở Trung ương cũng như địa phương ngày càng vững mạnh, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và đáp ứng yêu cầu, niềm tin của nhân dân, vì sự phát triển văn hóa con người Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước.

leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết: Hiện nay, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp. Đây là dịp để chúng ta ôn lại quá khứ hào hùng, truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về sự đóng góp, hy sinh của lớp lớp các thế hệ văn nghệ sĩ tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Việc Thời báo Văn học nghệ thuật có sáng kiến tổ chức một cuộc thi để văn nghệ sĩ và bạn đọc rộng rãi trong toàn xã hội cùng sưu tầm tài liệu, tư liệu, tìm hiểu lịch sử Liên hiệp và thử sức của mình với cuộc thi là rất đáng biểu dương.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đề nghị Ban tổ chức và Ban giám khảo nêu cao trách nhiệm, làm hết sức mình để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch tạo uy tín trong lòng bạn đọc, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động có ý nghĩa và thiết thực trong thời gian tới.

Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay, có hình ảnh tư liệu minh họa, viết trên một mặt giấy, ghi số trang, đóng thành tập; ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo, họ tên, bút danh, nghề nghiệp, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi và sơ tuyển từ ngày 18-5 đến ngày 10-7. Lễ trao giải thưởng cuộc thi diễn ra vào ngày 24 hoặc 25-7.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà A, tầng 1, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN