Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ có các hoạt động phụ trợ, gồm: Triển lãm ảnh về di sản thế giới; chiếu phim ngắn giới thiệu các khu di sản, kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy di sản thế giới tại Việt Nam; trao giải vẽ tranh về di sản...

leftcenterrightdel
Vịnh Hạ Long - di sản thế giới 

Tham gia Công ước 1972 từ năm 1987 đến nay, Việt Nam có 8 di sản văn hóa, thiên nhiên và hỗn hợp được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới.

HOA LƯ