Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại đại hội; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các nhà văn, những người sáng tạo chân chính trên lĩnh vực văn hóa và tinh thần, sẽ cống hiến nhiều tác phẩm mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng đã có vai trò, vị trí quan trọng, đặc biệt trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, tự chủ của nước nhà. Từ khi có Đảng đến nay, vai trò và vị trí quan trọng đặc biệt đó luôn được Đảng quan tâm, trân trọng và phát huy. Trong suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cùng đồng bào cả nước, nhiều nhà văn theo tiếng gọi non sông đã tự nguyện bước vào kháng chiến, kiến quốc. Nhiều người trong số họ vừa cầm bút, vừa cầm súng. Và có không ít người đã anh dũng ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến thần thánh và trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Những trang viết của các nhà văn được viết trong khói lửa của các cuộc kháng chiến ấy đã trở thành di sản lớn của dân tộc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá: Tiếp nối truyền thống vẻ vang và sứ mệnh quan trọng, đặc biệt của mình, trong 5 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận trong việc đẩy mạnh sáng tác, có thêm nhiều tác phẩm có giá trị, cơ bản bám sát thực tế của đất nước, đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm và giao lưu hội nhập quốc tế.

Về nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội Nhà văn phải tiếp tục góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống sự suy thoái biến chất về tư tưởng, chính trị và đạo đức; trong tổng kết văn học Việt Nam nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thúc đẩy hòa hợp dân tộc; xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc; thông qua văn học, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, tiếp tục bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội; đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên thế giới thông qua văn học. Hội phải tạo ra những bước đi có tính quyết định cho một dòng văn học thiếu nhi đa dạng, phong phú, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa dân tộc để cùng xã hội tạo ra sản phẩm đặc biệt nhất, quan trọng nhất là con người Việt Nam. Đó là triển vọng, là tương lai của đất nước mà nhà văn cần hướng tới.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ: “Chúng tôi sẽ tiếp bước những bước chân của các nhà văn chân chính đã đồng hành cùng cách mạng, cùng đất nước. Chúng tôi nguyện làm tốt hơn nữa trách nhiệm ấy”.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Vinh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 nhà văn. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương là Phó chủ tịch Hội.

KHÁNH HUYỀN