Hội thảo nhận được 32 báo cáo chuyên đề của 40 chuyên gia tập trung thảo luận về di sản gốm và mục tiêu phục hồi, phát huy di sản gốm Ninh Bình trong hiện tại, tương lai.

leftcenterrightdel
 Sản phẩm gốm Bồ Bát, Yên Mô, Ninh Bình. Ảnh: tttt.ninhbinh.gov.vn

Mỗi tác giả, nhóm tác giả đều cung cấp nhiều luận chứng khoa học về di tích, di vật liên quan đến di sản nghề gốm Ninh Bình qua các thời kỳ lịch sử; khái quát hóa quá trình thực tiễn nhiều cam go và những thành quả nhất định của việc khôi phục các làng gốm cổ trong và ngoài nước; gợi ý về mô hình phù hợp nhằm khôi phục, phát huy nghề gốm Ninh Bình trong bối cảnh phát triển kinh tế, văn hóa hiện nay...

HOA LƯ