leftcenterrightdel
Biểu trưng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. 

Các chương trình nội dung của liên hoan phim dự kiến được tổ chức bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; ngắn gọn, đơn giản, tiết kiệm; bảo đảm tính trang trọng, phục vụ tích cực đông đảo công chúng; cổ vũ động viên đội ngũ các nhà hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ...

NGỌC ANH