leftcenterrightdel
Bộ ảnh "Phút giải lao"của tác giả Huỳnh Văn Truyền.  

Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đã chấm chọn được 172 tác phẩm từ 1.855 tác phẩm của 275 tác giả để đưa vào chung khảo. Kết quả, huy chương vàng duy nhất của liên hoan thuộc về nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) với bộ ảnh "Phút giải lao"; 3 huy chương bạc thuộc về hai tác giả của tỉnh Quảng Ngãi và một tác giả của tỉnh Phú Yên. Huy chương đồng được trao cho 4 tác giả.

CHÍNH MINH