Trong lĩnh vực văn học, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về văn học, nghệ thuật có 9 tác giả, gồm: Hoàng Trung Thông; Bùi Hiển; Mai Quốc Liên; Hồ Thành Công; Nguyễn Văn Tài; Lê Phong Sừ; Trần Nhuận Minh; Ca Văn Thỉnh; Nguyễn Khoa Điềm.

Danh sách đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật có 50 tác giả, trong đó có các tác giả như: Phan Trọng Thưởng, Hoàng Trần Cương, Phạm Đình Ân, Trần Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy, Nguyễn Phan Hách, Trịnh Huy Trụ…

leftcenterrightdel
Các tác giả nhận 'Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng Nhà nước'' về văn học, nghệ thuật năm 2017. Ảnh minh họa: Báo Dân trí.

Trong lĩnh vực mỹ thuật, đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật cho tác giả Vi Văn Bích (Ngọc Linh) với các tác phẩm: Tranh: "Phiên chợ miền núi" (bột màu trên lụa); tranh: "Những nẻo đường nai đi" (lụa); Áp phích phim: "Sao tháng Tám" (bột màu); Áp phích phim: "Vợ chồng A Phủ" (bột màu).

Trong lĩnh vực âm nhạc, đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật cho tác giả Nguyễn Thụy Kha với các tác phẩm: Sách: "Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - một thời đạn bom"; sách: "Thế kỷ âm nhạc Việt Nam một thời hòa bình"; hợp xướng: "Điện Biên".

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân đến hết ngày 29-3.

Độc giả đóng góp ý kiến theo địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao.htm  

KHÁNH HUYỀN