Với chủ đề: “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh”, trong thời gian hai ngày, 24 đội thi trong LLVT TP Hồ Chí Minh và đơn vị kết nghĩa sẽ tham gia 2 phần thi gồm thi đề cương và thi tuyên truyền miệng. Nội dung thi tập trung về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống hào hùng, vẻ vang, kết quả xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, LLVT TP Hồ Chí Minh đường lối, chính sách quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Trong đó, phần thi tuyên truyền miệng có sự kết hợp hình thức sân khấu hóa với các loại hình nghệ thuật hát, múa, thơ, nhạc… và các hình thức bổ trợ trực quan như video clip, trình chiếu powerpoint, pano, áp phích, bảng ảnh. Nhiều đội đã ứng dụng vai trò của chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Phần thi tuyên truyền miệng sôi động của các đơn vị. 

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Công Anh nhấn mạnh: “Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, khả năng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên, đoàn viên trong thực hiện công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT TP Hồ Chí Minh. Từ đó, làm cơ sở đề ra chủ trương, biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên, đoàn viên. Qua hội thi, các thí sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mang đến hội thi những nội dung tuyên truyền sâu sắc, mang tính định hướng chính trị - tư tưởng rõ ràng, bảo đảm khoa học và sát thực tiễn, có sức hấp dẫn, thu hút, thuyết phục cao. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp Quân khu 7, toàn quân khu vực phía Nam năm 2024”.

Tin, ảnh: HỮU TÂN 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.