Các tham luận tại hội thảo nhận định, hiện nay nhiều luồng, nhiều loại âm nhạc khác nhau xâm nhập, chen lấn ở nhiều tầng lớp, nhiều chiều của âm nhạc ngoại lai khiến cho âm nhạc dân tộc nước ta nói chung, âm nhạc cổ truyền của các dân tộc nói riêng đang ngày càng bị thu hẹp về không gian trình diễn, cơ hội trình diễn, đối tượng khán giả. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội thảo.

Hiện nay chỉ còn ít thanh niên dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên biết hát dân ca, chơi nhạc cụ của dân tộc mình. Các nghệ nhân giỏi nghề, trình diễn thành thạo các loại âm nhạc dân gian đặc sắc; nghệ nhân biết chế tác, trình diễn và truyền dạy nhạc cụ dân tộc độc đáo thì ngày càng ít, khiến cho việc bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở nước ta gặp nhiều khó khăn. Do đó, Hội thảo “Công tác bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên-Chính sách và thực tiễn” nhằm tiến hành điều tra, khảo sát toàn diện việc triển khai các chủ trương, chính sách có liên quan trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
Các đại biểu về tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, các đại biểu đã tập trung bàn thảo các vấn đề: Diện mạo, đặc trưng và những giá trị văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Vai trò, vị trí của các di sản âm nhạc cổ truyền trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Thực trạng bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền  và kết quả thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, tại Hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp phù hợp hiệu quả cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH