Đây là kết quả họp bàn tại Hội nghị giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra vừa qua.

Sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo Chương trình từ thành phố tới cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện chương trình đạt kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
Hà Nội sẽ thực hiện mô hình đầu tư công, quản trị các nhà hát. Ảnh: An Khánh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như việc xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch còn chậm, chất lượng một số nghị quyết chưa cao; các kế hoạch, đề án liên quan đến chuyển đổi số chưa được triển khai; việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong một số việc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp lên danh mục các sự kiện văn hóa cấp thành phố, quốc gia; tổ chức sự kiện tại phố đi bộ, tiến tới tổ chức thành sự kiện thường niên; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, đánh giá việc xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện chương trình và khẩn trương hoàn thiện trình thành phố ban hành, trong đó lưu ý rà soát, đề xuất bổ sung những vấn đề mới hoặc đưa ra khỏi chương trình những nội dung không còn phù hợp.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy về dự án Bảo tàng Hà Nội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm đánh giá thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý để sắp tới phân cấp, ủy quyền, tổ chức bộ máy, tiến tới thực hiện mô hình đầu tư công, quản trị tư nâng cao hiệu quả hoạt động nhà hát; tham mưu chính thức địa điểm rạp cho Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long để có nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu UBND thành phố làm việc với các sở, ngành có đề án, kế hoạch số hóa liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin để triển khai thực hiện, góp phần nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố.

Sở Du lịch tham mưu Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy những nội dung thuộc thẩm quyền để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển du lịch, trọng tâm là phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp văn hóa.

NGỌC HUY