Các ý kiến tại hội nghị thống nhất mong muốn các lễ hội trên địa bàn thành phố trở thành sản phẩm văn hóa, hấp dẫn nhân dân và du khách.

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông tin: Theo thống kê đến cuối năm 2023, Hà Nội có 1.661 lễ hội, trong đó có những lễ hội diễn ra trong vài ngày nhưng cũng có lễ hội kéo dài tới 3 tháng. Trong thời gian qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về quản lý, tổ chức lễ hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới công tác này.

Trong đó, yêu cầu việc tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, các hoạt động có nguy cơ mất an ninh, trật tự và đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khi tham gia lễ hội, nghiêm túc thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người tham gia lễ hội với ý thức tôn trọng, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức đối với các lễ hội lớn trên địa bàn thành phố.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các điểm di tích phải đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công cộng đối với những thành phần tham gia phục vụ lễ hội; bảo đảm đúng truyền thống văn hóa, vệ sinh môi trường, an ninh-an toàn...

Thông tin từ các địa phương có lễ hội lớn đầu năm cũng xác nhận công tác lập kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cho lễ hội đã được triển khai. Bà Đặng Thị Mai, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa cho biết: "Quận Đống Đa đã phân công rõ ràng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa. Các kế hoạch và công tác chỉnh trang đang hoàn thiện và sẽ xong trước thời điểm diễn ra lễ hội. Năm 2024, Ban tổ chức lễ hội triển khai khu vực để xe miễn phí cho khách. Trong khuôn viên lễ hội không có hoạt động kinh doanh dịch vụ, bán hàng thực phẩm”.

Ông Tống Giang Phúc, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sóc Sơn cho biết huyện cơ bản đã thực hiện xong công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội Gióng đền Sóc. Dự báo năm nay số người về với hội sẽ đông hơn năm ngoái và với quan điểm đưa lễ hội về với nhân dân nên năm nay Sóc Sơn đã bố trí mặt bằng rộng để nhân dân tổ chức hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian...

leftcenterrightdel
Ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Ảnh: PHẠM LINH

Tại hội nghị, lần đầu tiên các đơn vị của Hà Nội cũng tiến hành ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.

THU LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.