Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023) và 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023), 

Cổng thông tin này sẽ giới thiệu khái quát về các khối tài liệu thời kỳ thuộc địa được bảo quản tại các cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Pháp, đồng thời gắn đường liên kết đến các trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp cho phép độc giả định hướng tài liệu cần tìm trong các phông lưu trữ bảo quản ở các cơ quan lưu trữ của hai nước.

leftcenterrightdel
Hình ảnh của Triển lãm "Ký ức chợ xưa" giới thiệu trên cổng thông tin điện tử.

Sau thời gian tích cực triển khai thực hiện, đến ngày 7-3-2023, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã hoàn thiện Trang thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục, bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp, với các nội dung chính như sau: Giới thiệu 52 phông tài liệu lưu trữ tiếng Pháp đã được chỉnh lý hoàn chỉnh để phục vụ khai thác sử dụng tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II và IV trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, với khoảng 300.000 tiêu đề hồ sơ; đăng tải thông tin về 7 ấn phẩm tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về nhiều chủ đề khác nhau như: Quy hoạch đô thị, tổ chức chính quyền thuộc địa, giáo dục thời kỳ Pháp thuộc, kiến trúc Pháp tại Hà Nội và Sài Gòn; giới thiệu 13 triển lãm tài liệu lưu trữ tiếng Pháp do các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan Lưu trữ của Pháp tổ chức từ năm 2010 đến nay.

Đây sẽ là nguồn tư liệu tin cậy, hữu ích với đông đảo công chúng nói chung và các nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng. Trong thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ đăng tải tài liệu số hóa của các phông phục vụ việc tra cứu trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Cổng thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954.

Trang thông tin điện tử nói trên là một trong những sản phẩm thiết thực trong chuỗi các hoạt động chào mừng của Đề án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023), góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp nói chung và trong lĩnh vực lưu trữ nói riêng.

Hơn nữa, đây cũng là cơ sở để Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp hướng tới xây dựng hồ sơ chung để trình UNESCO công nhận khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 hiện đang được bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ hai nước là di sản tư liệu thế giới trong thời gian tới.

Độc giả quan tâm có thể truy cập trang thông tin: http://vietphap.luutru.gov.vn/tructuyen/gioithieu.aspx.

GIA KHÁNH