Các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm: Phim tài liệu “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946-phần 2) do Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất; “Giáo sư Tạ Quang Bửu-Nhà khoa học yêu nước” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; “Những người giữ hồn đất” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất; phim hoạt hình “Giấc mơ làm mẹ” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; “Vượt qua đường nước đen” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

THÁI AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.