leftcenterrightdel
 Di tích Nhà tù Hòa Lò. Ảnh: sovhtt.hanoi.gov.vn.

Theo đó, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan. Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với điểm du lịch Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò bảo đảm hiệu quả, bền vững.

THẢO TRANG