Trong đó gồm các hoạt động: “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (4-9-1962/4-9-2022).

leftcenterrightdel
Người xem triển lãm "Kỷ vật thời thanh xuân". 

Về chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, từng ngành, địa phương, vùng miền; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Trong số các tài liệu đưa ra công bố gồm tài liệu lưu trữ quốc gia hiện đang bảo quản tại các lưu trữ lịch sử nhà nước, gồm 4 trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) và lưu trữ lịch sử của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ những loại tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước và tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh đang trưng bày tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Ngày 11-11-2011, Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012. Luật Lưu trữ (sửa đổi) tập trung vào 4 chính sách như: Thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ thuộc Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam; Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử...

Về các hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giới thiệu về quá trình thành lập và phát triển, đã phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2002; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006; Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007 và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN- PHƯƠNG LINH