leftcenterrightdel
Tác phẩm "Nghiệp chướng" giành Giải thưởng Văn học năm nay. 

Theo đó, Giải thưởng Văn học năm nay được trao cho tác phẩm “Nghiệp chướng”, tiểu thuyết của Lưu Vĩ Lân, Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn. Giải thưởng Nhà văn trẻ thuộc về tác giả Khét (Trần Đức Tín) với tập thơ “Ở đậu trong nhau”, NXB Hội Nhà văn. Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm nay có thêm hai hạng mục là giải Cống hiến và Văn học thiếu nhi. Giải Cống hiến được trao cho cố nhà văn Lê Văn Nghĩa và cố nhà thơ Đoàn Vị Thượng. Giải thưởng Văn học thiếu nhi được dành cho tác phẩm “Cà Nóng chu du Trường Sa”, truyện dài của Bùi Tiểu Quyên, NXB Kim Đồng...

Tin, ảnh: NGUYÊN HƯNG