Kỳ họp lần này tập trung tổng kết hoạt động năm 2020, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo Hội đồng do PGS, TS Phan Trọng Thưởng, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng cho biết: Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn trong hoạt động, Hội đồng vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động cơ bản, thiết thực như hội thảo toàn quốc, tổ chức lễ trao giải tặng thưởng, hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng…

Hội đồng tiếp tục tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong đó trọng tâm là hoàn thành nghiên cứu nghiệm thu cấp Bộ các đề tài: “Về mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ từ thời kỳ Đổi mới đến nay”; “Sự nhất quán và tiếp tục phát triển đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng từ “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943) đến nay”; “Vấn đề nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng cũng tư vấn giúp Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Hội đồng đã thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 sẽ tập trung tổ chức tổng kết Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực chuẩn bị, báo cáo quyết định kiện toàn Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phát huy vai trò của các Tiểu ban chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Hội đồng, trong đó tổ chức các tọa đàm với hình thức phù hợp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, khảo sát thực tế tại các địa phương… Tổ chức xét và trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2020; tổ chức xét duyệt, ký hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật triển khai trong tháng 4-2021. Tổ chức các lớp tập huấn và lớp bồi dưỡng chất lượng, thiết thực, sát với tình hình đời sống văn học nghệ thuật.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG