Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp dàn dựng tác phẩm tham gia. Tác phẩm có nội dung nêu cao đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với lực lượng Công an nhân dân; các chiến sĩ công an làm theo lời Bác, ca ngợi tấm gương, sự hy sinh của lực lượng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm... Các đơn vị đăng ký tại Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an. Dự kiến, có từ 20 đến 25 vở diễn được chọn tham dự liên hoan lần này.

THẢO TRANG