Tới dự hội thảo có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo diễn ra trong một ngày, chia làm 3 phiên, gồm: Những vấn đề chung; Thể chế tự chủ trong giáo dục đại học; Tự chủ tài chính trong giáo dục đại học. Ban tổ chức đã nhận được 105 tham luận. Các ý kiến tại hội thảo tập trung thảo luận về một số nội dung như: Điều kiện thực hiện quyền tự chủ; những quy định pháp luật về tự chủ; cơ chế quản trị của hội đồng trường trong thực hiện tự chủ; tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình của đại diện chủ sở hữu cơ sở giáo dục đại học; tự chủ tài chính trong giáo dục đại học... Kết quả của hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở, lý luận và thực tiễn cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các chính sách phát triển giáo dục đại học, hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển giáo dục đại học phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới.

UYÊN NHI