Bộ GD&ĐT khẳng định: Vụ việc xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô là một bài học cho toàn ngành. Thời gian qua, cùng với việc các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng quyền tự chủ, đã có tình trạng lạm dụng để làm sai. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT trước đây cũng còn một số vấn đề bất cập, cần được tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện. Bộ GD&ĐT sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định; thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã giao Cục Quản lý chất lượng làm việc với Trường Đại học Đông Đô và có văn bản yêu cầu nhà trường nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thu hồi, hủy bỏ các văn bằng được cấp sai quy định. 

HÀ LINH