Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm và coi trọng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Năm 2016, ngành GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020 với 6 mục tiêu quan trọng. Trong đó, mục tiêu đầu tiên là tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay, mô hình triển khai hiệu quả; đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong giai đoạn 2020-2025.

THU HOÀI