Nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục bên trong các trường đại học, mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN) đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng chung của khu vực ASEAN (AUN-QA). AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như: Chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác bảo đảm chất lượng... Lần đánh giá này, trường Đại học Y-Dược tham gia với hai chương trình: Bác sĩ y khoa và Cử nhân điều dưỡng. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong khối ngành sức khỏe đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Kết quả đánh giá sẽ được công bố sau tháng 3-2021.

THANH HẢI