Theo đó, trong năm 2020 sẽ hoàn thiện hồ sơ di sản bảo vệ trước Hội đồng Di sản quốc gia, sau đó trình lên Thủ tướng Chính phủ để xin phép nộp hồ sơ tới UNESCO. Lộ trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong các năm: 2021, 2022 đón các chuyên gia ICOMOS/IUCN (Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế của UNESCO) sang thẩm định di sản. Sau giai đoạn thẩm định này, hồ sơ sẽ được giải trình, bổ sung, phản biện... để có thể thực hiện bảo vệ tại kỳ họp của hội đồng Di sản Thế giới của UNESCO vào đầu năm 2023. Trong trường hợp thành công, quần thể danh thắng Yên Tử sẽ là Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam phân bổ trên 3 địa phương khác nhau.

HỒNG HÀ