Với 90 tập, khung thời lượng từ 25 đến 30 phút mỗi tập, phim phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về quá trình phát triển từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh cho đến nay. Phim thể hiện theo tuần tự thời gian từ trước năm 1930 đến năm 2020, như một “biên niên sử” về sự phát triển trường tồn của dân tộc, đất nước, thời đại… song hành cùng sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử; tuyên truyền, phản bác các âm mưu thủ đoạn xuyên tạc  sự thật lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Dự án phim đã được Ban Bí thư, Bộ Chính trị hết sức quan tâm và đánh giá cao, giao cho Báo Nhân dân tổ chức thực hiện với yêu cầu huy động được các cơ quan, đơn vị, hãng phim, nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử… để sản xuất phim công phu, bảo đảm chất lượng cao nhất có thể. Bộ phim dự kiến được phát sóng rộng rãi trên các đài, kênh truyền hình trên cả nước vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng.

LAN DỊU