Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 200 hiện vật và hơn 76 hình ảnh, tư liệu theo 8 chủ đề về các hoạt động lễ hội, nhạc cụ, đồ tự khí, trang phục, dụng cụ sinh hoạt hằng ngày… Phản ánh toàn diện những tinh hoa, đặc sắc và sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa, tâm linh, lao động, sản xuất của đồng bào Chăm Ninh Thuận.

leftcenterrightdel

Nhân viên Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận giới thiệu cho người tham quan.

Ninh Thuận là tỉnh có trên 82.000 người Chăm sinh sống, chiếm 50% dân số Chăm của cả nước. Trong quá trình phát triển, đồng bào Chăm Ninh Thuận đã sáng tạo, bảo tồn, phát huy một kho tàng văn hóa hết sức độc đáo, góp phần làm nên sự đa dạng, thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.   

Thông qua trưng bày, giúp người xem thấy được trí tuệ, tình cảm và lịch sử lâu đời của đồng bào Chăm. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn, phát huy giá trị của văn hóa Chăm nói riêng, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung; tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc anh em để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN