Triển lãm trưng bày 6 nhóm tư liệu chính, gồm: Bộ tranh vẽ “Lược sử Việt Nam”; những tư liệu thành văn của các triều đại phong kiến Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa; các bản đồ liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa thời kỳ Pháp thuộc; một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian vừa qua; trình chiếu triển lãm số 3D, trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trên máy tính bảng...

Triển lãm diễn ra đến ngày 8-10, sau đó toàn bộ hiện vật trưng bày sẽ được trao tặng Trường Đại học Đồng Nai để phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền về biển, đảo cho giáo viên, sinh viên.

TÙNG ĐĂNG