Chương trình mang đến những tác phẩm, trích đoạn tác phẩm của các nhà soạn nhạc Việt Nam và quốc tế thể hiện tinh thần đoàn kết, sự lạc quan, niềm tin và hy vọng vượt qua thách thức của dịch Covid-19, như: “Hy vọng” (Đỗ Hồng Quân), “Song my mother taught me” (Dvorak), “Intermezzo” trong vở opera “Cavalleria Rusticana” (Mascagni), “Parigi o cara” trong vở opera “La Traviata” (Verdi),... Trong mùa diễn năm 2021, dàn nhạc sẽ tập trung thực hiện các chương trình hòa nhạc trực tiếp tại sân khấu và trực tuyến qua kênh Youtube, Facebook nhằm giới thiệu các tác phẩm âm nhạc chất lượng tới công chúng.

VIỆT LAM