Dự kiến, đến ngày 8-3, TP Hà Nội sẽ cho phép các di tích mở cửa đón khách trở lại. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại địa phương, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổng hợp thông tin, đề xuất với UBND thành phố xem xét, cho di tích mở cửa đón khách trở lại, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Mỹ Đức, Ban Quản lý Di tích-Danh thắng Hương Sơn tiếp tục rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại di tích chùa Hương và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

VÂN ANH