Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP và các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các cơ quan chức năng của QUTƯ, BQP. Đây là Đảng bộ đầu tiên của cấp trực thuộc QUTƯ thông qua công tác chuẩn bị đại hội.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó chủ nhiệm TCCT báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan TCCT đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn tổng cục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đến nay, có 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội đúng kế hoạch. Kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng theo dự kiến, cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao (hơn 90%). Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; phương án nhân sự được chuẩn bị theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu. Sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đã chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định. Tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó chủ nhiệm TCCT báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và nghe ý kiến thẩm định của TCCT, các đồng chí trong Thường vụ QUTƯ đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025. Cơ bản các ý kiến đều nhất trí với công tác chuẩn bị của Đảng ủy Cơ quan TCCT, thống nhất cho rằng: Các văn kiện đại hội, phương án nhân sự được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình và chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo chất lượng, tính chiến đấu cao. Đây sẽ là cơ sở chắc chắn để Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đồng ý để Đảng bộ Cơ quan TCCT tổ chức Đại hội theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời yêu cầu: Đảng ủy Cơ quan TCCT cần tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ QUTƯ và các cơ quan chức năng về Đại hội Đảng. Đảng ủy Cơ quan TCCT cần tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của TCCT, ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và kết luận của Thường vụ QUTƯ để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ, thống nhất.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của đại hội cần chú ý làm sâu sắc hơn về phần kiểm điểm nhiệm kỳ qua, phương hướng trong nhiệm kỳ tới, tập trung làm sâu sắc hơn các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc nguyên tắc, cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội, xây dựng Quân đội về chính trị. Đối với công tác nhân sự nhất trí đề xuất của Đảng ủy Cơ quan TCCT về số lượng, cơ cấu.

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý, từ nay đến Đại hội thời gian không còn nhiều và phải triển khai đồng thời rất nhiều nhiệm vụ, do vậy Đảng bộ Cơ quan TCCT sớm hoàn chỉnh các văn kiện và mọi công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt nhất. Cùng với tiến trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ, Thường vụ và Đảng ủy Cơ quan TCCT phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực tham mưu, đề xuất với Ban chủ nhiệm TCCT giúp Thường vụ QUTƯ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ đại hội Đảng các cấp trong toàn quân bảo đảm tiến độ, chất lượng và chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

* Chiều cùng ngày, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng cục Hậu cần (TCHC) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP. 

Cùng dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP; đại biểu các cơ quan chức năng của QUTƯ, BQP, TCCT.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội do Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC trình bày và báo cáo thẩm định của TCCT, các đồng chí trong Thường vụ QUTƯ đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TCHC lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề cụ thể nhằm làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy TCHC nhiệm kỳ qua; những giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo Tổng cục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực, cơ sở vật chất hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả thời bình và khi có tình huống.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục Hậu cần. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TCHC lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời yêu cầu: Đảng ủy TCHC tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ QUTƯ và các cơ quan chức năng về Đại hội Đảng. Đảng ủy TCHC cần tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của TCCT, ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Thường vụ QUTƯ để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ, thống nhất. Đối với công tác nhân sự, Thường vụ QUTƯ nhất trí đề xuất của Đảng ủy TCHC về số lượng, cơ cấu nhân sự; nhất trí về thời gian tổ chức đại hội.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng rằng, với công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, bài bản, Đại hội Đảng bộ TCHC thành công tốt đẹp, xứng đáng là Đại hội Đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực, làm mẫu cho các Đại hội trong  Đảng bộ Quân đội. 

KIM ANH