Theo thẩm định của TCCT, thời gian qua, Đảng ủy Binh chủng Hóa học đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, TCCT về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn binh chủng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đến ngày 3-3-2020, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội (Binh chủng có 1 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (Đảng bộ Trường Sĩ quan Phòng hóa), theo kế hoạch ngày 16-7 tổ chức đại hội); Đảng ủy Binh chủng đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; phương án nhân sự chuẩn bị theo đúng quy trình, cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu; xây dựng tốt kế hoạch tổ chức đại hội… Đảng bộ Binh chủng Hóa học đủ điều tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của Đảng ủy Binh chủng Hóa học.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của Đảng ủy Binh chủng Hóa học. Đồng thời yêu cầu, Đảng ủy Binh chủng Hóa học tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội. Chú trọng bổ sung đánh giá làm nổi bật kết quả tham gia xử lý sự cố hóa chất độc, xạ, ô nhiễm môi trường và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ-cứu nạn và phòng, chống đại dịch Covid-19… làm cơ sở đúc rút kinh nghiệm nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện gắn với ứng phó với các thủ đoạn chiến tranh phi truyền thống, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ